Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Test

 

I systemutvecklingens tidiga faser börjar vi organisera test kring de enskilda komponenterna och utökar sedan gradvis till att täcka större grupper av integrerade komponenter.

 

Hur mycket vi testar och med vilken inriktning och vilka verktyg som används är helt relaterat till   det förväntade resultatet. Därför är det viktigt att känna till alla "förväntningar" på objektet som ska testas. Väl formulerade krav som kan omsättas i någon form av rangordning är viktiga ingredienser för att genomföra test.

 

POLARIS resurser arbetar i många olika miljöer och testformerna skiljer sig hos våra kunder.

Våra resuser har ofta två grundläggande element som behöver fastställas i varje enskilt uppdrag.

 • Testmodellen - det som ska testas och hur det ska testas. 
  • Testfall
  • Testprocedurer
  • Testskript
  • Testkomponenter
  • Anteckningar
 • Arbetsflödet
  • Planera test
  • Designa test
  • Genomföra test

En bra genomförd test kommer att minska framtida drift- och förvaltningskostnader.

 

Till Tjänster