Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

IT-ansvarig

 

Komplexiteten inom IT ökar. Stabil IT behövs dygnet runt, året runt. Kraven på företag att

hålla en god och säker IT-miljö faller tungt på någon individ internt. Oftast en person som

inte har IT som yrke eller som direkt arbetssyssla. Tiden och kunskapen räcker inte till

vilket leder till frustration hos användare, ansvariga, kunder och leverantörer. Vi gör IT

till en viktig resurs och lyfter verksmheten.

 

POLARIS tjänster inom området Drift och Support utgår från att skapa trygghet för våra

uppdragsgivare. Med hjälp av gedigen kompetens och bra verktyg erbjuder vi tjänster som utvecklas utifrån Service Management-perspektivet, det vill säga

  • tillgänglighet

  • säkerhet och

  • prestanda.

Drift

Vi underhåller servrar, brandväggar, skrivare, nätverk, affärssystem, användardatorer och

allt annat som finns i er IT-miljö.

 

Vi hanterar också inköp, installation och införande av nya system - allt från användardatorer och skrivare till affärssystem.

 

Till Tjänster