Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Projektledning

 

POLARIS kan ta ansvar för helhetsåtaganden som ett helt projekt med ledning, design, konstruktion, implementation inkl test och förvaltning. Projektledare från POLARIS har erfarenhet från stora och små projekt. Projekten kan avse allt från IT-systemimplementering till verksamhetsutveckling.

 

Kvalitetsorienterad projektledning

Ofta blir projekt försenade och fördyrade under okontrollerade former. Därför är det viktigt att redan på planeringsstadiet identifiera och formulera förutsättningar och förväntat resultat. Det kan innebära avsevärda besparingar i tid och kostnader.

 

Det är viktigt med kvalitetsledning

i projekt och därför är ISO 10006 en bra grund för all projektverksamhet.

Motivera

När projekt beslutats och om det ska bli framgångsrikt krävs professionell ledning, styrning och uppföljning. Det är av vikt för varje organisation att projekt leds av kunniga och välutbildade projektledare.

 

En projektledare måste också kunna motivera medarbetarna. Det är av stor vikt att förstå rollspelet samt att få en stabil och positiv arbetssituation. Även i tidskritiska projekt.

 

Till Tjänster