Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Företaget

 

POLARIS bildades 1986 och är en leverantör av kvalificerade konsulttjänster. Vi kan erbjuda våra kunder prisvärda, erfarna, kvalitativa och kompetenta resurser inom de verksamhetsområden där våra resurser efterfrågas.

 

Långsiktighet

Genom långsiktigheten i våra kundrelationer byggs förtroende och kunskap upp till gagn för båda parter.

 

I vår kundrelation strävar vi efter att uppfattas som goda affärspartners, som det lönar sig att samarbeta med. Vår ambition är att grundligt lära känna kundens verksamhet och de speciella problem och möjligheter som ges.

 

Oberoende

Vi arbetar inom myndigheter, bank och finans, transport, telekom samt stora och små företag i många olika branscher, som ställer höga krav på oss.

De flesta har vi samarbetat med i många år. Vår uppfattning är att en bra kundrelation kännetecknas av integritet och långsiktighet. Vårt oberoende ger kunden en objektiv referenspunkt.