Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Utveckling

 

IT - miljöer och teknik

POLARIS konsulter befinner sig i teknikens framkant, oavsett system- och driftteknik eller avancerad design och programmerig för flerskiktslösningar med presentations-gränssnitt, affärslogik och datalager.

 

 

Säkerhet och prestanda är nyckelbegrepp för all IT-verksamhet. POLARIS har expertkompetens för att genomföra säkerhetsreviewer och prestanda förbättrande åtgärder

 

 

POLARIS tillhandahåller resurser för it-utvecklingens alla faser och etapper. Ofta arbetar våra resurser i uppdrag från start till slutleverans. Det innebär att konsulterna är

väl förtrogna med hela utvecklingsprocessen.

 

 

Arbetsmetoder

Våra arbetsmetoder är helt relaterade till de krav och önskemål våra kunder har.  Det innebär också att våra resurser är väl insatta i dessa metoder.

 

 

Till Tjänster