Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Vi kan supporta dig!

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till, kan vi avlasta dig och du får tid att ägna dig åt verksamheten.

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska

bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Redovisning

Ofta är redovisning ett samlingsnamn för flera olika uppgifter som måste genomföras av alla företag. Det kan vara bokföring eller att göra kundfakturor.

Läs mer

 

KOM IGÅNG OCH BLI EN BÄTTRE LEDARE!

sammantrade

POLARIS erbjuder seminarier som vänder sig till dig som är

chef, förändringsledare, coach, projektledare eller testledare.

 

Är du intresserad att få en mer detaljerad beskrivning så hör av dig.

Mejla till kontoret@polaris.se